Test numer 11 - tryb nauki


7 ) Który ze znaków poziomych na jezdni, nie dotyczy skrzyżowania?

8 ) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) pojedzie jako pierwszy  
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3  
c) ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem 4  

9 ) Jeśli klasa wybiera się na wycieczkę rowerową, to:
a) osoby jadące w środku kolumny mogą jechać bez karty rowerowej, ale muszą mieć zgodę rodziców lub opiekunów  
b) osoby powyżej 15 roku życia, nie mają obowiązku (jadąc w kolumnie) mieć uprawnień do kierowania rowerem  
c) kartę rowerową musi mieć każdy uczestnik wycieczki  

  Dalej