Test numer 11 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:
a) 50 metrów a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 metrów  
b) 30 metrów a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 50 metrów  
c) 50 metrów, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 150 metrów  

2 ) Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu:
a) jest ważniejsza od poleceń kierującego ruchem  
b) pozwala wyprzedzać na takim skrzyżowaniu  
c) zwalnia od obowiązku zachowania szczególnej ostrożności  

3 ) O pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu, na którym nie ma żadnych znaków drogowych, decyduje:
a) prędkość pojazdu  
b) zasada prawej strony  
c) szerokość jezdni po których jadą pojazdy  

  Dalej