Test numer 10 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Przejazd dla rowerzystów to:
a) droga lub ścieżka oznaczona znakami nakazu  
b) skrzyżowanie dróg oznaczone dodatkowo znakami  
c) powierzchnia jezdni lub torowiska oznaczona znakami, przeznaczona do przejeżdżania rowerów  

2 ) Szczególna ostrożność obowiązuje:
a) rowerzystę wyprzedzanego przez inny pojazd  
b) pieszych idących wzdłuż jezdni  
c) kierujących pojazdami przy zmianie kierunku jazdy  

3 ) Przejeżdżając obok stojącego na przystanku autobusu komunikacji miejskiej należy:
a) kontynuować jazdę bez względu na sytuację  
b) ograniczyć prędkość i być przygotowanym do zatrzymania się  
c) obowiązkowo zatrzymać się  

  Dalej