Test numer 10 - tryb nauki


4 ) Widząc ten znak należy:
a) zachować szczególną ostrożność  
b) uważać, ale znak ten nie dotyczy rowerzysty  
c) powstrzymać się od wymijania  

5 ) Ten znak oznacza:
a) że rowerzysta może przejechać przez skrzyżowanie po przepuszczeniu wszystkich pojazdów  
b) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem i obowiązek udzielenia pierwszeństwa pojazdom jadącym tą drogą  
c) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez postoju  

6 ) Podczas jazdy rowerem zabrania się:
a) zdejmowania nóg z pedałów  
b) spożywania posiłków  
c) picia napojów  

  Dalej