Test numer 1 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) wyprzedzać inne pojazdy  
b) ciągnąć za sobą osobę na wrotkach, sankach lub łyżwach
c) jechać w kolumnie rowerowej  

2 ) Widoczna na zdjęciu dziewczynka:
a) może przejechać na hulajnodze po pasach  
b) może przejechać po pasach, ale pod warunkiem, że nie ma żadnych pieszych na przejściu.  
c) musi przeprowadzić hulajnogę przez jezdnię  

3 ) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) korzystania z drogi dla rowerów i pieszych  
b) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu w każdych warunkach  
c) wyprzedzania innych na przejazdach kolejowych  

  Dalej