Test numer 1 - tryb nauki


4 ) Ten znak oznacza, że:
a) masz obowiązek zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem przejazdu w każdym przypadku  
b) poruszasz się drogą z pierwszeństwem przejazdu  
c) poruszasz się drogą podporządkowaną  

5 ) Znak ten:
a) nakazuje jazdę tylko w lewo za znakiem  
b) nakazuje jazdę w prawo lub w lewo za znakiem  
c) nakazuje jazdę w lewo lub w prawo przed znakiem  

6 ) Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty:
a) z jego lewej strony, kiedy sygnalizuje on zamiar skrętu w lewo  
b) w tunelach, na mostach i wiaduktach  
c) na przejściach dla pieszych, gdy ruch jest kierowany  

  Dalej