Zawracanie

Zawracanie polega na zmianie kierunku jazdy na przeciwny.
Podczas zawracania klarujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność oraz:

-zawczasu i wyraźnie zasygnalizować zamiar dokonania tego manewru,
-dokonywać go jedynie w warunkach, w których nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa, ani nawet jego utrudnienia innym uczestnikom ruchu.

Zawracanie jest zabronione:

-w tunelu, na moście, wiadukcie,
-na drodze jednokierunkowej,
-na autostradzie,
- na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego,
-w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

Ustawiony na drodze znak B-23 "zakaz zawracania", zabrania kierującym zawracania, od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania z drogą utwardzoną włącznie.

 
 
Ustawiony na drodze znak B-21 "zakaz skrętu w lewo" zabrania kierującemu skręcenia w lewo tub zawrócenia tylko na najbliższym skrzyżowaniu.