Wyposażenie roweru

Zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (aktualizacja: październik 2012 roku) każdy rower musi być wyposażony w:

UWAŻAJ Od 8 października 2013 roku, nie musisz mieć zamontowanych świateł na rowerze wtedy, gdy nie jest to wymagane - czyli np. w dzień. Jeśli nie zamierzasz jeździć po zmroku, możesz lampki mieć w kieszeni, plecaku, albo nawet w domu. UWAGA - wyjątek to światło odblaskowe tylne, które musi być zamontowane na stałe.

Dodatkowo, rower może (ale nie musi) być wyposażony w:

ZAPAMIĘTAJ Wszystkie światła na rowerze muszą spełniać następujące warunki: Długość roweru razem z przyczepą nie może przekraczać 4 metrów.


Podstawa prawna:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

Dział II

§ 2. 1

Długość pojazdu, nie może przekraczać:
7) motocykla, motoroweru lub roweru oraz zespołu złożonego z motocykla, motoroweru lub roweru i przyczepy - 4,00 metry.

Dział V

Warunki techniczne roweru, motoroweru, wózka inwalidzkiego i pojazdu zaprzęgowego:

§ 53

1. Rower powinien być wyposażony:

 1) z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
 2) z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
 3) w światła, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
 4) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
 5) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

-1a. Dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy.

1b. Przyczepa ciągnięta przez rower lub wózek rowerowy powinna być wyposażona w dyszel wyposażony w urządzenie sprzęgowe, uniemożliwiające przewrócenie się przyczepy w przypadku przewrócenia się roweru; nie dotyczy przyczepy jednokołowej.

REKLAMY

§ 56

 1. Światła roweru o których mowa w § 53, powinny odpowiadać następującym warunkom:

  1. światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; w przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne;
  2. powinny być umieszczone w przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni;

 2. Dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych:
   1) barwy żółtej samochodowej:
    a) na bocznych płaszczyznach kół roweru, z tym zastrzeżeniem, że z każdego boku pojazdu powinny być widoczne co najmniej dwa światła: co najmniej po jednym, umieszczonym na kole przedniej osi oraz na kole tylnej osi,
    b) na pedałach roweru;
   2) barwy białej - dodatkowo z przodu roweru i wózka rowerowego.

2b. W rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach rowerowych dopuszcza się:
  1) odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu bokach opony, albo
  2) elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczone na bocznych płaszczyznach kół tych pojazdów.

3. Jeżeli do pojazdu zaprzęgowego, roweru, wózka rowerowego lub motoroweru są przyczepione: inny pojazd albo maszyna, albo urządzenie, powinny one być wyposażone co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej oraz co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej widoczne z tyłu, a ponadto w jedno światło pozycyjne barwy białej widoczne z przodu, jeżeli szerokość ciągniętych: pojazdu albo maszyny, albo urządzenia przekracza szerokość pojazdu ciągnącego; światła te powinny odpowiadać warunkom określonym w ust. 1.

3a. Do świateł pozycyjnych, o których mowa w ust. 3, w odniesieniu do przyczepy ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy, stosuje się § 53 ust. 1a.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdź teraz, co udało Ci się zapamiętać - tutaj.