Wyposażenie roweru

16.10.2013

1. Każdy rower musi być wyposażony w:
światło odblaskowe barwy białej z przodu roweru,
odblaskowe światło tylne czerwone,
pasek odblaskowy na oponie lub kole.

2. Czy rower musi mieć zamontowane światła wtedy, gdy nie jest to wymagane - np. w dzień?
jedynie odblask tylny o barwie czerwonej musi być zamontowany na stałe,
tak, zawsze,
nie, jeśli nie były zamontowane fabrycznie.

3. Rower powinien być wyposażony w:
kierunkowskazy,
co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
światła odblaskowe umieszczone na pedałach.

4. Światła pozycyjne oraz światła odblaskowe roweru, oświetlone światłem drogowym innego pojazdu, powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości:
nie jest to określone przepisami,
najwyżej do 100 metrów,
co najmniej 150 metrów.

5. Rower może (ale nie musi) być wyposażony w:
światło odblaskowe barwy białej z przodu roweru,
co najmniej jedno światło tylne pozycyjne świecące ciągłym, lub migającym światłem,
co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte, świecące ciągłym lub migającym światłem.

6. Rower nie musi być wyposażony w:
odblaski na kołach,
kierunkowskazy - nawet jeśli konstrukcja roweru uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką,
dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

7. Światła pozycyjne oraz światła odblaskowe roweru powinny być zamontowane na wysokości:
nie wyżej niż 900 mm i nie niżej niż 350 mm od powierzchni jezdni,
nie jest to określone przepisami,
nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni.

8. Rower powinien być wyposażony w:
co najmniej jeden hamulec, ale nie może to być hamulec przedni,
co najmniej jedno pozycyjne światło tylne, świecące ciągłym lub migającym światłem,
światła odblaskowe na pedałach roweru.

9. Dodatkowo rower może być wyposażony w:
światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym, lub migającym światłem,
światło odblaskowe barwy białej z przodu roweru,
światło odblaskowe w kolorze żółtym samochodowym, umieszczone z tyłu roweru.

10. Długość roweru razem z przyczepą:
nie może przekraczać 4 metrów,
nie może przekraczać 5 metrów,
rower nie może ciągnąć przyczepy.


  REKLAMY
Jeśli po sprawdzeniu testu, nie widzisz już pytania, to znaczy, że odpowiedź na to pytanie była poprawna!