Schemat działania
przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej:

11. Kończyny dolne i górne.

Kończyny bada się pod względem złamań, zwichnięć, skręceń, krwotoków, ciał obcych, amputacji, oparzeń itp.
Najpierw obejrzyj kończyny oceniając widoczne krwotoki, ciała obce, ewentualne amputacje. Następnie sprawdź każdą kończynę osobno, chwytając ją oburącz przy tułowiu i jednym zdecydowanym ruchem przesuwając swoje dłonie w kierunku palców.
W ten sposób sprawdzisz reakcje bólowe na badanie, oraz wyczujesz pod palcami nienaturalne zniekształcenia, które mogą być spowodowane złamaniem bądź zwichnięciem.
Obserwując rękawiczki możemy również zauważyć ewentualne krwotoki niewidoczne gołym okiem – spowodowane może to być ułożeniem kończyny.
Dalej sprawdź ruchomość stawów - delikatnie, z wyczuciem zginaj kończyny w stawach (w naturalnym kierunku). Wyczuwając opory możesz stwierdzić uraz stawów tzn. skręcenie, zwichnięcie lub złamanie kości w okolicy stawu.


strona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Poprzednie | Następne


wstecz