Wypadek - co robić?

Jeśli jesteś świadkiem kolizji lub wypadku na drodze, a nie ma jeszcze Policji, Pogotowia Ratunkowego lub Straży Pożarnej zatrzymaj się i zobacz co się stało.
Jeżeli już są służby profesjonalne, nie zatrzymuj się (chyba, że Cię zatrzymają), nie blokuj ruchu, nie rób zbiegowiska. To bardzo przeszkadza! Pamiętaj, często tu gdzie jest wypadek, przez ciekawość kierowców dochodzi do następnego.

Jeśli nie ma służb ratowniczych, w miarę swoich umiejętności i możliwości udziel pomocy poszkodowanym. Pamiętaj! Wszystko co robisz rób tak, aby NIE ZASZKODZIĆ! 
Aby udzielić skutecznej pomocy:

Pamiętaj, że jeśli to nie jest absolutnie konieczne (brak tętna, oddechu, pali się samochód), nie ruszaj poszkodowanych, nie wyciągaj ich z samochodu, bo jeśli zrobisz to nieumiejętnie, możesz bardzo łatwo doprowadzić do większych urazów, np. złamania kręgosłupa szyjnego!

W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym nie ma ofiar, kierujący pojazdem jest zobowiązany usunąć go z drogi aby nie powodować wypadku lub tamowania ruchu. Jeśli przy wypadku nie jesteś potrzebny, jedź dalej; nie utrudniaj ruchu w miejscu wypadku.

ZAPAMIĘTAJ TE NUMERY TELEFONÓW:

Pogotowie Ratunkowe
 999
 
Straż Pożarna
998
Policja
997
Telefon alarmowy
112


Apteczka pierwszej pomocy powinna być wyposażona następująco:

  • gaza wyjałowiona,
  • bandaż,
  • plaster przylepiec,
  • woda utleniona,
  • bandaż elastyczny,
  • chusta trójkątna,
  • rękawiczki jednorazowe,
  • nożyczki.
 

Zobacz schemat postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy