Kodeks Drogowy - wyjątki

Dział 1. Przepisy ogólne
Dział 2. Ruch drogowy

 Rozdział 1 - Zasady ogólne
  Rozdział 2 - Ruch pieszych
  Rozdział 3 - Ruch pojazdów

     Oddział 1: Zasady ogólne
     Oddział 2:
Włączanie się do ruchu
     Oddział 3: Prędkość i hamowanie
     Oddział 4: Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
     Oddział 5: Wymijanie, omijanie i cofanie
     Oddział 6: Wyprzedzanie
     Oddział 7: Przecinanie się kierunków ruchu
     Oddział 8: Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
     Oddział 10: Ruch pojazdów w kolumnie
     Oddział 11: Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych
  Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

     Oddział 1: Przepisy porządkowe
     Oddział 2: Zatrzymanie i postój
     Oddział 3: Używanie świateł zewnętrznych
     Oddział 4: Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym


Dział 4. Kierujący

  Rozdział 1 - Uprawnienia do kierowania
  Rozdział 2 - Szkolenie i egzaminowanie

  Rozdział 4 - Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych...