Pytanie 7

W tej sytuacji rowerzysta pojedzie jako:

A pierwszy,
B drugi,
C trzeci.


Pytanie 8