Pytanie 8

Za pieszego w ruchu drogowym uznaje się osobę:

A pchającą wózek inwalidzki,
B prowadzącą kolumnę pieszych,
C w wieku poniżej 10 roku życia, jadącą na rowerze pod opieką osoby dorosłej.

Pytanie 9