Pytanie 11

Widząc ten znak, rowerzysta wie, że:

A dojeżdża do zwężenia gdzie ma pierwszeństwo,
B musi ustąpić pierwszeństwa na zwężonym odcinku jezdni,
C musi się bezwzględnie zatrzymać przy tym znaku.

Pytanie 12