Pytanie 12

Znak ten:

A nakazuje jazdę prosto przez skrzyżowanie,
B oznacza drogę jednokierunkową,
C zakazuje jazdy na wprost przez skrzyżowanie.

Pytanie 13