Pytanie 10

Widząc ten znak kierujący motorowerem powinien:

A spodziewać się przejścia dla pieszych po przejechaniu co najmniej 150 metrów, jeżeli dopuszczalna prędkość na drodze przekracza 60 km na godzinę,
B zachować tylko ostrożność,
C być przygotowany do zatrzymania pojazdu, jeżeli piesi wkraczają na jezdnię.

Pytanie 11