Pytanie 1

W tej sytuacji:

A pojazd nr 1 ma pierwszeństwo przed pieszym,
B pojazd nr 2 ma pierwszeństwo przed pieszym,
C piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami, mimo, że przechodzą nie na pasach.


Pytanie 2