Pytanie 2

Rower obowiązkowo powinien być wyposażony w:

A dwa skutecznie działające hamulce,
B światło pozycyjne barwy białej umieszczone z przodu,
C światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie trójkąta, umieszczone z tyłu.

Pytanie 3