Pytanie 12

Jazda lewą stroną jezdni rowerem na zasadach określonych dla ruchu pieszych jest:

A zawsze zabroniona,
B zawsze dozwolona,
C dozwolona, jeżeli rowerzysta opiekuje się osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Pytanie 13