Pytanie 13

Jazda po jezdni kierującemu rowerem, obok innego roweru lub motoroweru jest:

A dopuszczalna jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu, albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,
B zawsze zabroniona,
C zawsze dozwolona.
Pytanie 14