Pytanie 9

W czasie mgły, kierujący rowerem jest obowiązany:

A zaprzestać jazdy,
B korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu,
C zachować ostrożność.





Pytanie 10