Pytanie 10

Kierujący pojazdem nr 1, na takim skrzyżowaniu:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3.


Pytanie 11