Pytanie 6

W przedstawionej sytuacji:

A kierujący samochodem osobowym ustępuje pierwszeństwa tylko pieszemu nr 1,
B kierujący samochodem osobowym ustępuje pierwszeństwa obu pieszym,
C kierujący samochodem osobowym ma pierwszeństwo przed pieszymi.


Pytanie 7