Pytanie 7

Przy tamowaniu krwotoków stosuje się:

A opatrunek uciskowy na ranę,
B ucisk poniżej miejsca krwawienia,
C uniesienie do góry zranionej kończyny.

Pytanie 8