Pytanie 11

W razie uczestnictwa w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien:

A podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo w ruchu na miejscu wypadku,
B udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku,
C niezwłocznie usunąć pojazd poza jezdnię.

Pytanie 12