Pytanie 21

W tej sytuacji, mając bardzo ograniczoną widoczność, kierujący pojazdem 1:

A nie musi zachowywać szczególnej ostrożności,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
C musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 2,


Pytanie 22