Pytanie 22

Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone gdy:

A po drodze jeżdżą samochody ciężarowe,
B opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
C posiada kartę motorowerową.
Pytanie 23