Pytanie 15

W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:

A udzielić pierwszej pomocy medycznej,
B zabezpieczyć miejsce wypadku,
C natychmiast usunąć wszystkie pojazdy z jezdni na pobocze.
Pytanie 16