Pytanie 16

Włączenie się do ruchu następuje przy wjeżdżaniu:

A na drogę ze strefy zamieszkania,
B z drogi jednokierunkowej na drogę dwukierunkową,
C z pobocza na jezdnię.
Pytanie 17