Pytanie 24

Który z przedstawionych znaków zobowiązuje kierujących do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu?

A
B
C


Pytanie 25