Pytanie 25

Który z przedstawionych znaków uprzedza o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu?

A

B
C