Pytanie 10

Uczestnikiem ruchu jest:

A pieszy znajdujący się na chodniku,
B kierujący rowerem poruszający się po drodze dla rowerów,
C osoba, która prowadzi kolumnę pieszych.
Pytanie 11