Pytanie 11

Pas ruchu jest częścią:

A drogi,
B jezdni,
C pobocza.
Pytanie 12