Pytanie 8

Kierującemu motorowerem zabrania się:

A jazdy po drodze dla rowerów,
B omijania rowerzysty, który jadąc w tym samym kierunku, zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
C wyprzedzania na przejściach dla pieszych.

Pytanie 9