Pytanie 9

Znak A-7, informuje nas o:

A obowiązku ustąpienia pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu,
B końcu drogi z pierwszeństwem przejazdu,
C początku drogi jednokierunkowej.

Pytanie 10