Pytanie 7

Widząc na drodze znaki poziome barwy białej i żółtej, kierujący pojazdem powinien:

A stosować się do znaków barwy białej,
B stosować się do znaków barwy żółtej,
C stosować się do znaków obu barw.

Pytanie 8