Pytanie 24

Wymijanie to:

A przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku,
B przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku,
C przejeżdżanie (przechodzenie) obok nie poruszającego się pojazdu lub uczestnika ruchu.
Pytanie 25