Pytanie 25

Kierujący rowerem na takim skrzyżowaniu:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
C przejeżdża ostatni.