Pytanie 20

Przy masywnym krwawieniu z rany, poza jej zaopatrzeniem, należy:

A unieść zranioną kończynę powyżej poziomu serca,
B zapewnić poszkodowanemu ciepło,
C obie odpowiedzi są nieprawidłowe.
Pytanie 21