Pytanie 21

Skrzyżowanie wg. Kodeksu Drogowego to:

A przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię,
B połączenie lub rozwidlenie dwóch dróg gruntowych,
C połączenie lub rozwidlenie drogi twardej z drogą gruntową.
Pytanie 22