Pytanie 19

Uczestnikiem ruchu drogowego może być:

A kierujący motorowerem,
B pieszy,
C kierujący rowerem.
Pytanie 20