Pytanie 18

Jeżeli na miejscu wypadku są dwie osoby ratujące, to jedna z nich:

A udaje się po pomoc, np. dzwoni po pogotowie,
B może sobie pójść, bo jest niepotrzebna,
C trzyma osobę nieprzytomną za rękę.
Pytanie 19