Pytanie 9

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest zobowiązany:

A jechać powoli,
B ustępować miejsca pieszym,
C zachować szczególną ostrożność.
Pytanie 10