Pytanie 10

Uczestnikiem ruchu drogowego jest:

A kierujący motorowerem,
B pieszy na chodniku,
C uczeń w czasie gry na boisku szkolnym.
Pytanie 11