Test numer 7


20 pytań

  REKLAMY


1)  Ten znak ostrzega o:
   miejscu, gdzie często są wypadki,
   skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami,
   przejeździe kolejowym z zaporami.
skrzyżowanie

2)  W przypadku poparzenia dłoni należy:
   polać miejsce oparzone, najlepiej alkoholem,
   posmarować dłoń tłuszczem albo białkiem,
   najpierw zdjąć biżuterię, a potem polewać chłodną wodą.

3)  Rowerzysta widząc ten znak:
   powinien jechać prosto przez skrzyżowanie,
   może (z zachowaniem szczególnej ostrożności), skręcić w prawo na skrzyżowaniu,
   po jego minięciu wjedzie na drogę jednokierunkową.
nakaz jazdy prosto

4)  Pieszy, który chce przejść przez jezdnię na pasach:
   może wejść na przejście bez sprawdzania czy coś nadjeżdża,
   może wejść tuż przed nadjeżdżający pojazd, bo ma przecież pierwszeństwo,
   nie może przez przejście przebiegać.


5)  Jadąc na wrotkach:
   wolno jeździć wzdłuż po jezdni,
   wolno przejechać przez jezdnię po pasach,
   wolno poruszać się tylko po parkowych alejkach, albo po chodniku w strefie zamieszkania.

jedzie na wrotkach

6)  Przejeżdżanie przez linię przerywaną, wyznaczającą oś jezdni lub pas ruchu, jest:
   zabronione,
   dozwolone, ale wyłącznie przy wyprzedzaniu,
   dozwolone.

7)  W tej sytuacji:
   tylko rowerzysta jest na drodze głównej,
   rowerzysta musi ustąpić pojazdowi numer 3 który jedzie prosto,
   kolejność przejazdu to: 1 - 2 - 3.

skrzyżowanie ze znakami

8)  W tej sytuacji, kobieta jadąca na hulajnodze:
   nie może przewozić drugiej osoby,
   popełnia aż dwa wykroczenia,
   może w ten sposób przewozić dziecko, pod warunkiem, że nie ukończyło ono 5 lat.

rowerzysta na przejściu
  REKLAMY

9)  Uszkodzona (lub wyłączona) sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu:
   zabrania wjazdu na takie skrzyżowanie,
   nie zwalnia od obowiązku zachowania szczególnej ostrożności,
   pozwala wyprzedzać na takim skrzyżowaniu.

10)  Jadąc na rowerze trzeba ustępować pierwszeństwa pieszym:
   na jezdni jednokierunkowej,
   w czasie jazdy po chodniku,
   na jezdni w strefie ruchu.

11)  Znak obok:
   oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony,
   oznacza zakaz ruchu pieszych na całej szerokości drogi,
   oznacza nakaz ruchu pieszych tylko po chodniku.
zakaz ruchu pieszych

12)  Przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym co Ty kierunku (tylko wolniej), to:
   wymijanie,
   omijanie,
   wyprzedzanie.

13)  Rowerzysta nie może wjechać:
   na drogę objętą zakazem ruchu pieszych,
   na drogę ekspresową,
   do strefy zamieszkania.

14)  W przedstawionej sytuacji, osoba prowadząca rower:
   powinna przejść na chodnik,
   może nadal iść ścieżką dla rowerów,
   może jechać po jezdni.

prowadzi rower

15)  Kierujący ruchem na skrzyżowaniu policjant, zwrócony przodem lub tyłem do nadjeżdżającego rowerzysty, oznacza:
   uwaga, za chwilę nastąpi zmiana sygnału,
   zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie,
   zakaz wjazdu na skrzyżowanie.

16)  W przedstawionej sytuacji, rowerzysta:
   popełnia aż dwa wykroczenia,
   może jechać po pasach, ale musi poczekać na zmianę świateł,
   może przejechać po pasach, bo nie ma żadnego pieszego.

rowerzysta na pasach

17)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   jechać po chodniku, nawet z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
   jeździć bez sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy,
   jeździć po jezdni w strefie zamieszkania.

jedzie po jezdni

18)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 4,
   pojedzie ostatni,
   musi ustąpić tylko pojazdowi numer 2.

skrzyżowanie równorzędne

19)  Rower nie musi być obowiązkowo wyposażony w:
   światło odblaskowe barwy białej umieszczone z przodu,
   światło odblaskowe barwy czerwonej, umieszczone z tyłu,
   przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec.

20)  Na tym skrzyżowaniu:
   ostatni pojedzie rowerzysta,
   drugi pojedzie pojazd numer 2,
   pierwszy pojedzie tramwaj.

skrzyżowanie typu rondo   


Wstecz