Test numer 6


20 pytań

  REKLAMY


1)  Po minięciu tego znaku, należy:
   powstrzymać się od wymijania,
   zachować szczególną ostrożność,
   uważać, ale znak ten nie dotyczy rowerzysty.
niebezpieczny zakręt w prawo

2)  Na tym skrzyżowaniu:
   ruch ma się odbywać dookoła wyspy lub placu, w kierunku wskazanym na znaku,
   kolejność przejazdu to 3 - 2 - 1,
   rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 2.

skrzyżowanie typu rondo

3)  Ten znak zabrania skręcania w lewo:
   na odcinku drogi od tego znaku, do najbliższego skrzyżowania włącznie,
   tylko na odcinku 100 metrów od miejsca ustawienia tego znaku,
   tylko na najbliższym skrzyżowaniu.
zakaz skrętu w lewo

4)  Najprościej przywrócić do przytomności osobę która zemdlała, można:
   polewając jej głowę i twarz wodą,
   podnosząc i przytrzymując jej nogi w górze,
   uderzając ją mocno kilka razy w policzki.

5)  Osoba poruszająca się na elektrycznym jednokołowcu:
   może jeździć po jezdni,
   nie może przejeżdżać przez jezdnię po przejściu dla pieszych,
   nie może jeździć po chodniku.

jedzie na jednokołowcu

6)  Rowerzysta jadąc ulicą jednokierunkową z wyznaczonym na tej ulicy kontrapasem:
   powinien poruszać się jedynie kontrapasem, niezależnie od obranego kierunku jazdy,
   może jechać dowolną częścią ulicy - zależy gdzie jest mniej tłoczno,
   powinien jechać kontrapasem tylko wtedy, kiedy jedzie "pod prąd".

prawidłowa jazda kontrapasem

7)  Ten namalowany na jezdni znak:
   wskazuje miejsce, gdzie istnieje możliwość zatrzymania,
   wyznacza miejsce parkingowe,
   wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu.

linia zatrzymania

8)  Rower powinien być obowiązkowo wyposażony w:
   żółte światła odblaskowe na kołach,
   dwa sprawne hamulce,
   światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu roweru.

9)  Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu to:
   3 - 2 - 1,
   1 - 3 - 2,
   2 - 1 - 3.

skrzyżowanie ze znakami

10)  Taka jazda obok siebie na rowerach:
   jest dozwolona, bo wolno rowerzystom jeździć obok siebie,
   jest niebezpieczna i zabroniona,
   jest dozwolona, pod warunkiem, że rowerzyści zachowają bezpieczny odstęp 1,5 metra od siebie.

jazda obok siebie

11)  Który z tych znaków informuje, że jesteś na drodze głównej?
 a)
 b)  c)
droga główna zakaz wjazdu ustąp pierwszeństwa

  REKLAMY

12)  Podczas jazdy rowerem zabrania się:
   spożywania posiłków,
   zdejmowania nóg z pedałów,
   picia napojów.

jedzie bez trzymania nóg na pedałach

13)  W razie zbliżania się pociągu, kierujący pojazdem widząc ten znak powinien zatrzymać się:
   obok, przy tym znaku,
   co najmniej 10 metrów przed tym znakiem,
   w odległości 25 metrów od znaku.

krzyż św. Andrzeja

14)  Jeżeli napotkasz taki znak drogowy nakazu, to:
   piesi mają pierwszeństwo przed rowerzystami,
   pierwszeństwo należy do tych, których symbol jest po prawej stronie znaku, zgodnie z regułą prawej strony,
   oznacza to iż ruch pieszych odbywa się po jednej, a ruch rowerzystów po drugiej stronie drogi, zgodnie z rysunkiem na znaku.
droga dla pieszych i rowerzystów

15)  W tej sytuacji, kolejnym będzie światło:
   zielone,
   czerwone z żółtym,
   żółte.

sygnalizator na skrzyżowaniu

16)  Kierującemu rowerem (innym kierującym też) zabrania się:
   wymijania pojazdów na przejściach dla pieszych,
   omijania pojazdów, które zatrzymały się w celu przepuszczenia pieszych,
   wyprzedzania pojazdów na drodze jednokierunkowej.

17)  Przechodząc przez przejście dla pieszych z wysepką, pieszy:
   może przejść na drugą stronę jezdni dopiero kiedy uzna, że może pokonać obie części przejścia bez zatrzymania,
   przejście za wysepką powinien traktować jako odrębne i postępować tak, jakby wchodził na nie z chodnika,
   nie musi stawać na wysepce, bo po wejściu na przejście przed wysepką ma już pierwszeństwo przed pojazdami.

wysepka

18)  Jeśli klasa wybiera się na wycieczkę rowerową, to:
   kartę rowerową musi mieć każdy uczestnik wycieczki,
   osoby w środku kolumny mogą nie mieć karty rowerowej, ale muszą mieć zgodę rodziców,
   osoby powyżej 15 roku życia, jadąc w kolumnie nie muszą mieć uprawnień do kierowania rowerem.

kolumna rowerzystów

19)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   jeździć bez prawa jazdy,
   jeździć w każdym przypadku po jezdni,
   przekraczać prędkości 20 km/h.

na hulajnodze

20)  Na tak oznakowanym skrzyżowaniu:
   o pierwszeństwie przejazdu decydują znaki drogowe pionowe,
   kolejność przejazdu to: 3 - 1 - 2,
   rowerzysta musi ustąpić wszystkim pierwszeństwa przejazdu.

skrzyżowanie z sygnalizacją   


Wstecz