Test numer 4


20 pytań

  REKLAMY


1)  Na rolkach nie wolno jeździć po:
   drodze dla pieszych,
   pasie dla rowerów wyznaczonym na jezdni,
   drodze dla rowerów.

jedzie na rolkach

2)  Znak ten:
   zakazuje wjazdu rowerzystom,
   informuje, że jest to droga dla rowerzystów,
   ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści mogą przejeżdżać przez jezdnię.
uwaga rowerzyści

3)  Umieszczony tutaj znak oznacza:
   koniec drogi dwukierunkowej,
   obowiązek jazdy prosto przez skrzyżowanie,
   wjazd na drogę jednokierunkową.
nakaz jazdy prosto

4)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta musi ustąpić tylko pojazdowi numer 3,
   kolejność przejazdu to: 3 - 1 - 4 - 2,
   rowerzysta pojedzie ostatni, bo najpierw muszą jechać pojazdy silnikowe.

skrzyżowanie ze znakami

5)  Pieszy, idący po zmroku poboczem, poza obszarem zabudowanym:
   musi używać elementów odblaskowych,
   musi iść prawą stroną drogi,
   ma obowiązek nieść latarkę z zapalonym światłem, skierowaną do przodu.

nosi odblaski

6)  Ten namalowany na jezdni znak oznacza:
   przejście dla pieszych,
   przejazd dla rowerzystów,
   przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów.

przejazd dla rowerzystów

7)  Rower powinien być wyposażony w:
   światło pozycyjne czerwone (może być migające) z tyłu,
   odblaski na ramie i na pedałach,
   lusterko umieszczone po lewej stronie kierownicy.

8)  Dojeżdżając do przystanku tramwajowego bez wysepki, na którym stoi tramwaj, kierujący pojazdem powinien zatrzymać się:
   tuż przed przejściem dla pieszych przy przystanku,
   w takim miejscu, aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju,
   zawsze na wysokości znaku oznaczającego przystanek.

wyznaczony przystanek tramwajowy

9)  Który z tych znaków informuje o przejściu dla pieszych?
 a)
 b)  c)
droga dla pieszych zakaz ruchu pieszych przejście dla pieszych

  REKLAMY

10)  Takie znaki oznaczają:
   że po 20 metrach dalsza jazda rowerzystów jest zabroniona,
   na najbliższym skrzyżowaniu trzeba ustąpić pierwszeństwa rowerzystom,
   że za 20 metrów tylko rowerzyści muszą ustępować pierwszeństwa innym.

znak A-7 i B-9

11)  Dojeżdżasz do przejścia dla pieszych z ruchem kierowanym i otwartym dla pojazdów, ale po przejściu idzie pieszy, to należy:
   kontynuować jazdę nie mieniając prędkości,
   pośpieszyć pieszego sygnałem dźwiękowym,
   zwolnić i zachować szczególną ostrożność.

12)  Takie miejsce wyznaczone na jezdni to:
   śluza rowerowa,
   parking dla rowerów,
   miejsce, z któego rowerzyści mogą jechać wyłącznie prosto przez skrzyżowanie.

śluza rowerowa

13)  Rowerzysta może jeździć po jezdni:
   zawsze, w każdej sytuacji,
   zawsze wtedy, kiedy brak jest ścieżki (drogi) dla rowerów,
   tylko kiedy brak jest pobocza, nie nadaje się ono do jazdy, lub ruch roweru utrudniałby ruch pieszych.

rowerzysta jdedzie po jezdni

14)  Policjant stojący do Ciebie bokiem z podniesioną ręką na skrzyżowaniu:
   jest odpowiednikiem światła czerwonego z żółtym na sygnalizatorze,
   zabrania wszystkim wjazdu na skrzyżowanie i pieszym wchodzenia na przejście,
   to odpowiednik zielonego światła na sygnalizatorze.

policjant stoi bokiem

15)  Rowerzysta, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany:
   zasygnalizować swój zamiar już w trakcie skrętu,
   ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
   zwiększyć prędkość jazdy, żeby jak najszybciej wykonać manewr.

rowerzysta sygnalizuje skręt w  lewo

16)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   "poganiać" powolnego pieszego na chodniku,
   jeździć w obszarze zabudowanym,
   wyprzedzać innych pojazdów na drodze dla rowerów.

na hulajnodze

17)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
   włącza się do ruchu,
   musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi numer 2,
   musi ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi numer 3.

skrzyżowanie równorzędne

18)  Po minięciu tego znaku:
   do najbliższego skrzyżowania obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h,
   piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami nawet na jezdni,
   nie wolno zatrzymywać się w dowolnym miejscu.
strefa zamieszkania

19)  W tej sytuacji:
   kolejność przejazdu to: 1 - 3 - 2,
   rowerzysta pojedzie pierwszy,
   rowerzysta musi przepuścić pojazd numer 3 - z napisem POLICJA.

skrzyżowanie z sygnalizacją

20)  Rowerzyście zabrania się:
   jazdy, trzymając kierownicę tylko jedną ręką,
   omijania pojazdów,
   zmieniać kierunek jazdy bez uprzedniego sygnalizowania tego zamiaru.

skręt w lewo   


Wstecz