Test numer 30


20 pytań

  REKLAMY


1)  Rowerzysta w tej sytuacji:
   ma bezwzględne pierwszeństwo przed pieszą,
   powinien użyć sygnału dźwiękowego,
   nie może pieszej "poganiać", bo to ona ma tutaj pierwszeństwo.

piesza w strefie zamieszkania

2)  Widzisz przed sobą ten znak ustawiony przed skrzyżowaniem, to:
   oznacza że na skrzyżowaniu musisz ustąpić wszystkim pojazdom silnikowym,
   bezwzględnie zabrania wymijania na takim skrzyżowaniu,
   oznacza że jedziesz drogą podporządkowaną.
ustąp pierwszeństwa

3)  W tej sytuacji, przy takim ograniczeniu prędkości:
   rowerzysta może jechać tylko po chodniku i ma pierwszeństwo przed pieszymi,
   rowerzysta może jechać po jezdni lub po chodniku,
   pieszy musi iść jak najbliżej prawej krawędzi chodnika.

znak ograniczenia prędkości

4)  Widząc ten znak:
   musisz skręcić w lewo przed znakiem,
   możesz (jako rowerzysta), z zachowaniem szczególnej ostrożności skręcić w prawo,
   musisz zmienić zajmowany do tej pory pas ruchu.
nakaz skrętu w prawo

5)  Pierwszą czynnością zanim wykonasz skręt w lewo, jest:
   upewnienie się, czy wolno to zrobić i czy manewr będzie bezpieczny,
   wyciągnięcie lewej ręki,
   zbliżenie się do środka jezdni.

6)  Rowerzyście, który jest wyprzedzany przez inny pojazd, zabrania się:
   zwiększania prędkości w czasie wyprzedzania,
   trzymania kierownicy tylko jedną ręką,
   zwalniania.

wyprzedzanie

7)  Ten namalowany na jezdni znak:
   oznacza, że nie wolno wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
   zezwala na wjazd na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli drogą główną nie poruszają się inne pojazdy,
   wyznacza śluzę rowerową.
linia warunkowego zatrzymania

8)  Który znak oznacza drogę jednokierunkową?
 a)
 b)  c)
nakaz jazdy prosto ustąp pierwszństwa na zwężeniu droga jednokierunkowa

  REKLAMY

9)  Znak ten oznacza zakaz:
   skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
   skręcania w prawo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu,
   skręcania w prawo aż do odwołania znakiem "koniec zakazu".
zakaz skrętu w prawo

10)  Uszkodzona (lub wyłączona) sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu:
   zwalnia od obowiązku zachowania szczególnej ostrożności,
   pozwala wyprzedzać na takim skrzyżowaniu,
   oznacza, że o pierwszeństwie przejazdu decydują teraz wskazania znaków drogowych i przepisy ruchu drogowego.

sygnalizator na skrzyżowaniu

11)  Wolno jest czasem jechać na rowerze po chodniku:
   kiedy chodnik ma co najmniej 1,5 metra szerokości,
   podczas dużych opadów deszczu lub śnieżycy,
   kiedy tuż obok chodnika jest wyznaczona ścieżka rowerowa.

duży deszcz

12)  W tej sytuacji rowerzysta pojedzie:
   ostatni,
   zaraz po tramwajach, które mogą jechać równocześnie,
   jako drugi.

skrzyżowanie typu rondo

13)  Rowerzyście nie wolno:
   rozmawiać przez telefon podczas jazdy, jeśli wymaga to trzymania aparatu w ręce,
   wykonywać na drodze manewru wyprzedzania czy omijania,
   jechać na rowerze trzymając kierownicę tylko jedną ręką.

rozmawia przez komórkę

14)  Na jezdni o małym natężeniu ruchu, przy dobrej widoczności:
   dwóch rowerzystów może jechać obok siebie,
   rowerzyści muszą jechać jeden za drugim, w odległości 5 metrów od siebie,
   grupa rowerzystów może zająć całą szerokość jezdni.

15)  W strefie zamieszkania, rowerzysta:
   jest obowiązany ostrzegać wszystkich pieszych przy pomocy sygnału dźwiękowego,
   musi pamiętać, że piesi mają pierwszeństwo nawet na jezdni,
   powinien jeździć z prędkością nie większą niż średnia prędkość pieszych.
strefa zamieszkania

16)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   ciągnąć innej osoby jadącej np. na wrotkach,
   jechać po jezdni, kiedy dopuszczalna prędkość na danym jej odcinku wynosi 20 km/h,
   jechać po drodze dla rowerów.

na hulajnodze

17)  Tradycyjną deskorolką (bez napędu):
   nie wolno jeździć po ścieżkach dla pieszych,
   wolno jechać po pasie ruchu dla rowerów wyznaczonym na jezdni,
   nie wolno jeździć po jezdni.

jedzie na deskorolce

18)  Na tym skrzyżowaniu:
   pierwszeństwo ma pojazd numer 3, bo jedzie prosto,
   kolejność przejazdu to: 2 - 3 - 1,
   rowerzysta pojedzie pierwszy.

skrzyżowanie równorzędne

19)  Jedną z przyczyn niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest:
   utrata przytomności,
   skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk,
   zapadający się na dno gardła język.

20)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta musi ustąpić pojazdowi numer 2,
   kolejność przejazdu to: 4 - 3 - 2 - 1,
   najpierw pojadą pojazd numer 1 i 4, bo jadą prosto.

skrzyżowanie ze znakami   


Wstecz