Test numer 3


20 pytań

  REKLAMY


1)  W takiej sytuacji:
   kolejność przejazdu to: 2 - 3 - 1 - 4,
   pojazd numer 4 musi ustąpić tylko tramwajowi,
   rowerzysta pojedzie ostatni.

skrzyżowanie z sygnalizacją

2)  Który z tych znaków informuje o miejscu przejścia dla pieszych?
 a)
 b)  c)
miejsce przejścia dla pieszych uwaga przejście dla pieszych droga dla pieszych

3)  Za pieszego w ruchu drogowym uznaje się osobę:
   wykonującą w kamizelce odblaskowej prace porządkowe na drodze,
   w wieku powyżej 10-tego roku życia, jadącą na rowerze,
   pchającą wózek inwalidzki.

4)  Znak ten z tabliczką oznacza:
   że zakaz wjazdu nie dotyczy tylko rowerów jednośladowych,
   zezwolenie na wjazd motorowerem,
   że zakaz nie dotyczy rowerów.
zakaz wjazdu

5)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   jeździć bez prawa jazdy,
   przejeżdżać po przejściu dla pieszych,
   ostrzegać pieszych dzwonkiem.

jedzie na hulajnodze

6)  Ten znak oznacza:
   nakaz jazdy w prawo,
   nakaz jazdy z prawej strony znaku,
   że dojeżdżamy do stromego zjazdu.
nakaz jazdy z prawej strony znaku

7)  Pieszy idący po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym:
   musi iść z latarką ze światłem białym, jeżeli nie używa elementów odblaskowych,
   nie musi używać elementów odblaskowych jeśli ukończył 18 lat,
   jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.


8)  Jadąc na rolkach:
   można wyprzedzać wolno jadące pojazdy po jezdni z ich prawej strony,
   nie wolno jeździć po jezdni,
   nie wolno przejeżdżać przez jezdnię po przejściu dla pieszych.

jedzie na rolkach

9)  Ten znak namalowany na jezdni oznacza:
   linię zatrzymania,
   linię przystankową,
   wjazd na skrzyżowanie równoległe.

linia STOP

10)  Wjeżdżając na drogę ze strefy zamieszkania, kierujący rowerem, który ukończył 10 lat:
   jest włączającym się do ruchu,
   ma pierwszeństwo przejazdu,
   powinien zejść z roweru i przeprowadzić go przez jezdnię.

skrzyżowanie

  REKLAMY

11)  Dojeżdżając do przejazdu kolejowego, oraz przejeżdżając przez taki przejazd, rowerzysta musi:
   zawsze włączyć światła, w które wyposażony jest rower,
   zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez tory,
   jechać tak, żeby mógł się zatrzymać w bezpiecznym miejscu gdy nadjeżdża pociąg.

przejazd kolejowy

12)  Pieszemu nie wolno:
   iść po jezdni w strefie zamieszkania,
   przebiegać przez jezdnię po przejściu dla pieszych,
   w żadnym wypadku chodzić po ścieżce dla rowerów.

piesza przebiega przez jezdnię

13)  Po minięciu tego znaku, rowerzysta:
   musi włączyć się do ruchu,
   powinien zejść z roweru i dalej pieszo go prowadzić,
   obie odpowiedzi są poprawne.

koniec drogi rowerowej

14)  Policjant stojący bokiem na skrzyżowaniu:
   oznacza pozwolenie na wjazd,
   zakazuje wszystkim pieszym wejścia na przejścia dla pieszych,
   to odpowiednik żółtego światła na sygnalizatorze.


15)  Rowerzysta trzymający przy uchu podczas jazdy telefon:
   nie popełnia wykroczenia, bo wolno mu przecież jechać trzymając kierownicę jedną ręką,
   nie popełnia wykroczenia, ale tylko kiedy jedzie ścieżką rowerową,
   popełnia takie samo wykroczenie jak kierowca w samochodzie rozmawiający przez komórkę.

16)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie:
   pierwszy,
   drugi,
   ostatni.

skrzyżowanie równorzędne

17)  Znak ten ostrzega:
   o możliwości napotkania kolumny rowerzystów,
   że za 150 metrów, w każdym obszarze zabudowanym, mogą wjeżdżać na jezdnię rowerzyści,
   o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię, lub przez nią przejeżdżają.
rowerzyści

18)  W tej sytuacji:
   rowerzysta musi ustąpić pojazdowi numer 3,
   rowerzysta jedzie drogą z pierwszeństwem,
   pojazd numer 4 może jechać równocześnie z rowerzystą.

skrzyżowanie ze znakami

19)  Opatrując ranę w której tkwi wbity przedmiot, należy go:
   pozostawić w ranie,
   natychmiast wyjąć,
   docisnąć mocno do rany celem ustabilizowania.

20)  Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu:
   jest ważniejsza od wskazań kierującego ruchem,
   jest ważniejsza od wskazań znaków drogowych,
   sprawia, że zakazy i nakazy na znakach przestają być ważne.

sygnalizator   


Wstecz